Workspace Business Starter

  • Email theo tên miền doanh nghiệp
  • 30GB dung lượng lưu trữ email và Drive
  • Cộng tác tài liệu với Docs, Sheets và Slides
  • Dễ dàng tạo trang web nội bộ với Sites
  • Đồng bộ với Microsoft Outlook
  • Họp trực tuyến với Meet
  • Nhắn tin nội bộ với Chat
  • Hỗ trợ thiết bị mobile
  • 99,9% hệ thống hoạt động ổn định

Thông tin đơn hàng

Giá/Tài khoản: 1,837,440 VND