Workspace Business Plus

  • Bao gồm các tính năng của Google Workspace Business Standard
  • 5TB dung lượng lưu trữ email và Drive
  • Dễ dàng sao lưu và tìm kiếm dữ liệu sau khi đã xóa
  • Tăng cường quản trị, kiểm soát Drive của Admin
  • Họp trực tuyến lên đến 250 người tham gia, hỗ trợ ghi hình cuộc họp
  • Tính năng tìm kiếm tập trung trong nội bộ tổ chức
  • 99,9% hệ thống hoạt động ổn định

Thông tin đơn hàng

Giá/Tài khoản: 5,512,320 VND