Google Workspace Enterprise Standard

  • Bao gồm các tính năng của Google Workspace Enterprise Essentials
  • Dung lượng lưu trữ theo yêu cầu (Trên 05 tài khoản)
  • Sao lưu dữ liệu tự động với Vault
  • Chống thất thoát dữ liệu với Data Loss Prevention
  • Kiểm soát thiết bị đầu cuối và thiết bị di động
  • Họp và ghi hình trực tuyến Meet đồng thời lên đến 250 người, có thể phát trực tuyến cho 10.000 người
  • 99,9% hệ thống hoạt động ổn định

Thông tin đơn hàng

Giá/Tài khoản: 6,124,800 VND