Google Workspace Enterprise Essentials

  • Không có Email, Calendar và Chat
  • 1TB dung lượng lưu trữ
  • Tính năng Shared Drive cho làm việc nhóm
  • Tính năng duyệt và kiểm kê tài liệu
  • Cộng tác tài liệu Docs, Sheets và Slides
  • Họp và ghi hình trực tuyến Meet đồng thời lên đến 150 người
  • Dễ dàng tạo trang web dự án Sites
  • Tính năng bảo mật chủ động cảnh báo các rủi ro an ninh mạng
  • 99,9% hệ thống hoạt động ổn định

Thông tin đơn hàng

Giá/Tài khoản: 3,062,400 VND