G Suite Business

  • Đây là phiên bản cao cấp của G Suite
  • Bao gồm các tính năng của G Suite Basic
  • Dễ dàng sao lưu và tìm kiếm dữ liệu sau khi đã xóa
  • Dễ dàng kiểm soát báo cáo, API trong Gmail và Drive
  • Tăng cường quản trị, kiểm soát Drive của Admin

 

Thông tin đơn hàng

Giá/Tài khoản: 3,168,084 VND