G Suite Basic

  • Email theo tên miền doanh nghiệp
  • 30GB dung lượng lưu trữ email và Drive
  • Tài liệu văn bản, bảng tính và trang trình bày trực tuyến
  • Dễ dàng tạo trang web dự án
  • Đảm bảo an toàn hệ thống – Google Message Security
  • Đồng bộ với Microsoft Outlook
  • Tích hợp với các thiết bị mobile
  • 24/7 hỗ trợ qua điện thoại
  • 99,9% hệ thống hoạt động ổn định

Thông tin đơn hàng

Giá/Tài khoản: 1,304,508 VND