G Suite Basic

 • Email theo tên miền doanh nghiệp
 • 30GB dung lượng lưu trữ email và Drive
 • Tài liệu văn bản, bảng tính và trang trình bày trực tuyến
 • Dễ dàng tạo trang web dự án
 • Đảm bảo an toàn hệ thống – Google Message Security
 • Đồng bộ với Microsoft Outlook
 • Tích hợp với các thiết bị mobile
 • 24/7 hỗ trợ qua điện thoại
 • 99,9% hệ thống hoạt động ổn định

G Suite Business

 • Đây là phiên bản cao cấp của G Suite
 • Bao gồm các tính năng của G Suite Basic
 • Dễ dàng sao lưu và tìm kiếm dữ liệu sau khi đã xóa
 • Dễ dàng kiểm soát báo cáo, API trong Gmail và Drive
 • Tăng cường quản trị, kiểm soát Drive của Admin

 

G Suite Enterprise

 • Đây là phiên bản cao cấp nhất của G Suite
 • Bao gồm các tính năng của G Suite Bussiness
 • Ngăn chặn mất dữ liệu cho Gmail và Drive
 • Gmail tích hợp với các công cụ bên ngoài để archive
 • Phân tích log mail trên admin console sâu và chi tiết hơn các report bình thường ở các phiên bản G Suite basic và G Suite business
 • Bổ sung 1 số tính năng bắt buộc người dùng phải tuân theo để nâng cao bảo mật (độ phức tạp của mật khẩu, thời gian thay đổi mật khẩu…